lokata odnawialnaLokata odnawialna po upływie ustalonego terminu automatycznie odnowi się na taki sam okres. Niektóre banku w przypadku lokat nieodnawialnych powiadamiają klientów o kolejnym zasileniu konta osobistego.

Credit Agricole po terminie zapadalności lokaty automatycznie przekazuje środki wraz z naliczonymi odsetkami na konto osobiste klienta. BGŻ BNP Paribas czasem informuje klientów o końcu terminu lokaty. Zależy to od tego czy bank posiada numer kontaktowy klienta i czy chce on otrzymywać tego typu informacje.

O zakończeniu lokaty nie informuje klienta mBank. Właściciel może sam to sprawdzić np. z poziomu serwisu transakcyjnego lub dzwoniąc na mLinię. Instytucja ta posiada w swojej ofercie zarówno lokaty odnawialne, jak i nieodnawialne. W pierwszym przypadku po zakończeniu lokaty automatycznie otwierana jest kolejna. Po zakończeniu lokaty nieodnawialnej pieniądze trafiają na rachunek klienta, do którego lokata została przypisana. dalej »

Oprocentowanie lokatŚrednie oprocentowanie wszystkich lokat bankowych prowadzonych dla gospodarstw domowych wynosiło w grudniu 1,73 proc. – wynika z danych NBP. Jest to najniższa wartość w historii. Mimo spadku oprocentowania w kolejnych miesiącach, w grudniu łączna wartość lokat był o 16,7 mld zł wyższa niż przed rokiem. Wzrost wartości oszczędności deklaruje jedynie 44 proc. Polaków.

Oprocentowanie lokat jeszcze w 2012 roku przekraczało 4 proc., a w 2009 roku osiągnęło ponad 6 proc. W grudniu 2015 roku na lokatach ulokowanych było 294 mld zł, więcej o 6 proc. niż przed rokiem. Wzrost ten nie jest imponujący, uwzględniając, że w 2014 roku było to +14 proc., a w 2011 +26 proc. W przeszłości zdarzało się, że w okresach, kiedy oprocentowanie spadało (2005, 2010 i 2013 rok), wartość lokat kurczyła się. Depozyty bankowe i pieniądze zgromadzone na rachunkach sumują się na łączny wzrost oszczędności Polaków w ubiegłym roku o ponad 9 proc. dalej »

Prognozy na 2016 rokAnalitycy NN Investment Partners przewidują, że w nadchodzącym roku nasilą się rozbieżności na światowych rynkach finansowych. Gospodarki rozwinięte znajdują się obecnie w zupełnie innym momencie cyklu kredytowego, niż wschodzące. Według analityków głównym czynnikiem różnicującym rynek amerykański oraz rynku strefy euro i Japonii pozostaje polityka monetarna

Eksperci NN IP spodziewają się przesunięć w wydatkach korporacyjnych na rzecz ograniczenia wykupu akcji, zwiększenia aktywności w zakresie fuzji i przejęć oraz zwiększenia wydatków kapitałowych. Sektory podlegające sezonowym wahaniom mogą zacząć wyprzedzać te bardziej defensywne, a wraz ze wzrostem stóp procentowych sektor finansowy może stopniowo przejąć palmę pierwszeństwa. dalej »

Konta lepsze od lokatStopy procentowe pozostające ciągle na najniższym poziomie w historii sprawiają, że trudno jest znaleźć w standardowej ofercie banków produkty o satysfakcjonującej stopie zwrotu. Według ekspertów nie można wykluczyć, że sytuacja ta utrzyma się do końca roku a pierwsza podwyżka nastąpi dopiero w I kwartale 2015 roku lub nawet znacznie później, przy bardziej negatywnym scenariuszu dla polskiej gospodarki.

W bankach zwiększa się popyt na depozyty, z uwagi na coraz szybciej rozwijającą się akcję kredytową. Na rynku pojawią się ciekawe oferty. Aktualne dane z rynku pokazują, że to właśnie konto oszczędnościowe jest produktem bardziej opłacalnym niż lokata bankowa. dalej »

depozytNa koniec grudnia ubiegłego roku gospodarstwa domowe zgromadziły 1 164 bln zł oszczędności. Łącznie w skali trzech miesięcy wzrosły one o 2,8 proc., co jest najlepszym rezultatem od czwartego kwartału 2012 roku.

Wartość aktywów gospodarstw domowych na przestrzeni całego kwartału wzrosła o ponad 31 mld zł. Połowę oszczędności stanowią depozyty ulokowane w bankach i SKOK-ach (48 proc.). Wszystko wskazuje na to, że mimo niskiego oprocentowania ta forma oszczędności wciąż jest względnie atrakcyjna, głównie z powodu bezpieczeństwa wkładów. W ostatnim kwartale 2013 roku wartość środków trzymanych na lokatach terminowych wzrosła o 4 proc. Na koniec grudnia ulokowane było na nich 274 mld zł (o ponad 3 proc. mniej niż rok wcześniej). Depozyty bieżące wzrosły w tym czasie o 2 proc. do 274 mld zł, zaś ich przewaga nad terminowymi zmniejszyła się do 6 mld zł. dalej »

udany rok dla spłacających kredytyRok 2013 był udany dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotówkach. Osoby spłacające takie zadłużenia mogły liczyć na oszczędności związane ze zmniejszeniem się wysokości miesięcznej raty. Powody do zadowolenia mieli także spłacający kredyty w dolarze amerykańskim, ale w ich przypadku skala oszczędności nie była taka duża.

Grudzień przyniósł lekkie umocnienie złotego wobec wszystkich najważniejszych walut obcych. Miesięczna zmiana kursu złotego względem dolara wyniosła 4 grosze, względem euro i 2 grosze w przypadku franka szwajcarskiego. dalej »

Oszczędności polskich gospodarstw domowychOszczędności polskich gospodarstw domowych zwiększyły się w skali kwartału o 2,6 proc., czyli o 29 mld zł, do kwoty 1 134 mld zł na koniec września. Według Analiz Online roczny przyrost wyniósł 12 proc.

Rekordowo niskie stopy procentowe NBP przekładają się na spadek lub stagnację rynkowych stóp procentowych, w tym obniżenie oprocentowania depozytów. Gospodarstwa domowe szukają bardziej atrakcyjnych firm inwestowania, wpływa to na przesuwanie się struktury oszczędności w stronę firm związanych z pośrednim lub bezpośrednim inwestowaniem na rynku akcji – poinformowano w raporcie. dalej »

nieatrakcyjna oferta depozytowaOferta depozytowa uznawana jest za atrakcyjną jedynie przez co dziesiątego konsumenta. Powodem jest zbyt niskie oprocentowanie na lokatach. Jest to wniosek z najnowszej analizy sytuacji na rynku consumer finance przeprowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Do gospodarstw domowych skierowane zostało pytanie, jakie warunki musiałby zaproponować im bank, by złożyli w nim swoje oszczędności na rok. Dla połowy głównym warunkiem jest wysokie oprocentowanie takiej lokaty, wahające się między 5 – 10 proc. To znacznie więcej niż oferują banki. dalej »

jakie konto oszczędnościoweW ciągu ostatnich miesięcy Polacy zniechęceni niskim oprocentowaniem lokat wycofali z nich ponad 20 mld zł. Część ich oszczędności trafiła do funduszy inwestycyjnych, reszta umieszczona została na ROR- ach, które w większości przypadków nie są oprocentowane. Znacznie bardziej opłaca się ulokować pieniądze na koncie oszczędnościowym. Oprocentowanie kont oszczędnościowych może wynieść od 1 proc. do ponad 3 proc. Często w zamian za wysokie oprocentowanie bank wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Wyższa stawka może być dostępna wyłącznie dla nowych klientów lub dotyczyć ograniczonej kwoty, może także wiązać się z koniecznością założenia ROR – u, który będzie dodatkowo płatny. dalej »

ogromne wypłaty odszkodowań i świadczeńZ najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2011 roku ubezpieczyciele wypłacili łącznie prawie 40 mld zł odszkodowań i świadczeń wynikających z tytułu zawartych umów, to więcej o ponad 8 proc. niż w 2010 roku. Odszkodowania najczęściej wypłacane były z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC, znaczna część wypłaconej sumy dotyczyła też AC.
W minionym roku zakłady ubezpieczeń przeznaczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń blisko 64 proc. składki zarobionej na udziale własnym. dalej »