opłaty na kontachDo grona instytucji wymagających opłat za przetrzymanie oszczędności dołącza kolejny bank. Od sierpnia klienci BZ WBK zapłacą1 zł miesięcznie za konto oszczędnościowe. Przy niskich kwotach depozytu opłata nadszarpnie zdeponowany na rachunku kapitał.

Za trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym każą sobie płacić trzy banki: PKO BP, Citi Handlowy i Toyota Bank. W dwóch ostatnich opłata jest warunkowa – można jej uniknąć spełniając określone wymagania. dalej »

lokata odnawialnaLokata odnawialna po upływie ustalonego terminu automatycznie odnowi się na taki sam okres. Niektóre banku w przypadku lokat nieodnawialnych powiadamiają klientów o kolejnym zasileniu konta osobistego.

Credit Agricole po terminie zapadalności lokaty automatycznie przekazuje środki wraz z naliczonymi odsetkami na konto osobiste klienta. BGŻ BNP Paribas czasem informuje klientów o końcu terminu lokaty. Zależy to od tego czy bank posiada numer kontaktowy klienta i czy chce on otrzymywać tego typu informacje.

O zakończeniu lokaty nie informuje klienta mBank. Właściciel może sam to sprawdzić np. z poziomu serwisu transakcyjnego lub dzwoniąc na mLinię. Instytucja ta posiada w swojej ofercie zarówno lokaty odnawialne, jak i nieodnawialne. W pierwszym przypadku po zakończeniu lokaty automatycznie otwierana jest kolejna. Po zakończeniu lokaty nieodnawialnej pieniądze trafiają na rachunek klienta, do którego lokata została przypisana. dalej »

Oprocentowanie lokatŚrednie oprocentowanie wszystkich lokat bankowych prowadzonych dla gospodarstw domowych wynosiło w grudniu 1,73 proc. – wynika z danych NBP. Jest to najniższa wartość w historii. Mimo spadku oprocentowania w kolejnych miesiącach, w grudniu łączna wartość lokat był o 16,7 mld zł wyższa niż przed rokiem. Wzrost wartości oszczędności deklaruje jedynie 44 proc. Polaków.

Oprocentowanie lokat jeszcze w 2012 roku przekraczało 4 proc., a w 2009 roku osiągnęło ponad 6 proc. W grudniu 2015 roku na lokatach ulokowanych było 294 mld zł, więcej o 6 proc. niż przed rokiem. Wzrost ten nie jest imponujący, uwzględniając, że w 2014 roku było to +14 proc., a w 2011 +26 proc. W przeszłości zdarzało się, że w okresach, kiedy oprocentowanie spadało (2005, 2010 i 2013 rok), wartość lokat kurczyła się. Depozyty bankowe i pieniądze zgromadzone na rachunkach sumują się na łączny wzrost oszczędności Polaków w ubiegłym roku o ponad 9 proc. dalej »

Prognozy na 2016 rokAnalitycy NN Investment Partners przewidują, że w nadchodzącym roku nasilą się rozbieżności na światowych rynkach finansowych. Gospodarki rozwinięte znajdują się obecnie w zupełnie innym momencie cyklu kredytowego, niż wschodzące. Według analityków głównym czynnikiem różnicującym rynek amerykański oraz rynku strefy euro i Japonii pozostaje polityka monetarna

Eksperci NN IP spodziewają się przesunięć w wydatkach korporacyjnych na rzecz ograniczenia wykupu akcji, zwiększenia aktywności w zakresie fuzji i przejęć oraz zwiększenia wydatków kapitałowych. Sektory podlegające sezonowym wahaniom mogą zacząć wyprzedzać te bardziej defensywne, a wraz ze wzrostem stóp procentowych sektor finansowy może stopniowo przejąć palmę pierwszeństwa. dalej »

Konta lepsze od lokatStopy procentowe pozostające ciągle na najniższym poziomie w historii sprawiają, że trudno jest znaleźć w standardowej ofercie banków produkty o satysfakcjonującej stopie zwrotu. Według ekspertów nie można wykluczyć, że sytuacja ta utrzyma się do końca roku a pierwsza podwyżka nastąpi dopiero w I kwartale 2015 roku lub nawet znacznie później, przy bardziej negatywnym scenariuszu dla polskiej gospodarki.

W bankach zwiększa się popyt na depozyty, z uwagi na coraz szybciej rozwijającą się akcję kredytową. Na rynku pojawią się ciekawe oferty. Aktualne dane z rynku pokazują, że to właśnie konto oszczędnościowe jest produktem bardziej opłacalnym niż lokata bankowa. dalej »

depozytNa koniec grudnia ubiegłego roku gospodarstwa domowe zgromadziły 1 164 bln zł oszczędności. Łącznie w skali trzech miesięcy wzrosły one o 2,8 proc., co jest najlepszym rezultatem od czwartego kwartału 2012 roku.

Wartość aktywów gospodarstw domowych na przestrzeni całego kwartału wzrosła o ponad 31 mld zł. Połowę oszczędności stanowią depozyty ulokowane w bankach i SKOK-ach (48 proc.). Wszystko wskazuje na to, że mimo niskiego oprocentowania ta forma oszczędności wciąż jest względnie atrakcyjna, głównie z powodu bezpieczeństwa wkładów. W ostatnim kwartale 2013 roku wartość środków trzymanych na lokatach terminowych wzrosła o 4 proc. Na koniec grudnia ulokowane było na nich 274 mld zł (o ponad 3 proc. mniej niż rok wcześniej). Depozyty bieżące wzrosły w tym czasie o 2 proc. do 274 mld zł, zaś ich przewaga nad terminowymi zmniejszyła się do 6 mld zł. dalej »

udany rok dla spłacających kredytyRok 2013 był udany dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotówkach. Osoby spłacające takie zadłużenia mogły liczyć na oszczędności związane ze zmniejszeniem się wysokości miesięcznej raty. Powody do zadowolenia mieli także spłacający kredyty w dolarze amerykańskim, ale w ich przypadku skala oszczędności nie była taka duża.

Grudzień przyniósł lekkie umocnienie złotego wobec wszystkich najważniejszych walut obcych. Miesięczna zmiana kursu złotego względem dolara wyniosła 4 grosze, względem euro i 2 grosze w przypadku franka szwajcarskiego. dalej »

Oszczędności polskich gospodarstw domowychOszczędności polskich gospodarstw domowych zwiększyły się w skali kwartału o 2,6 proc., czyli o 29 mld zł, do kwoty 1 134 mld zł na koniec września. Według Analiz Online roczny przyrost wyniósł 12 proc.

Rekordowo niskie stopy procentowe NBP przekładają się na spadek lub stagnację rynkowych stóp procentowych, w tym obniżenie oprocentowania depozytów. Gospodarstwa domowe szukają bardziej atrakcyjnych firm inwestowania, wpływa to na przesuwanie się struktury oszczędności w stronę firm związanych z pośrednim lub bezpośrednim inwestowaniem na rynku akcji – poinformowano w raporcie. dalej »

nieatrakcyjna oferta depozytowaOferta depozytowa uznawana jest za atrakcyjną jedynie przez co dziesiątego konsumenta. Powodem jest zbyt niskie oprocentowanie na lokatach. Jest to wniosek z najnowszej analizy sytuacji na rynku consumer finance przeprowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Do gospodarstw domowych skierowane zostało pytanie, jakie warunki musiałby zaproponować im bank, by złożyli w nim swoje oszczędności na rok. Dla połowy głównym warunkiem jest wysokie oprocentowanie takiej lokaty, wahające się między 5 – 10 proc. To znacznie więcej niż oferują banki. dalej »

jakie konto oszczędnościoweW ciągu ostatnich miesięcy Polacy zniechęceni niskim oprocentowaniem lokat wycofali z nich ponad 20 mld zł. Część ich oszczędności trafiła do funduszy inwestycyjnych, reszta umieszczona została na ROR- ach, które w większości przypadków nie są oprocentowane. Znacznie bardziej opłaca się ulokować pieniądze na koncie oszczędnościowym. Oprocentowanie kont oszczędnościowych może wynieść od 1 proc. do ponad 3 proc. Często w zamian za wysokie oprocentowanie bank wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Wyższa stawka może być dostępna wyłącznie dla nowych klientów lub dotyczyć ograniczonej kwoty, może także wiązać się z koniecznością założenia ROR – u, który będzie dodatkowo płatny. dalej »